Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

« prevnext »

1997

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) ra đời với khoản đầu tư 18 triệu đôla Mỹ.

1996

Công ty Rohto Pharmaceutical (Nhật Bản) đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam và giới thiệu sản phẩm thuốc nhỏ mắt V. Rohto cùng son dưỡng môi LipIce đến người tiêu dùng Việt Nam.

1997
1996