Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về:

Tham gia cộng đồng ứng viên tiềm năng tại Rohto

Các vị trí tuyển dụng hiện nay chưa phù hợp với công việc mà bạn đang tìm kiếm? Hãy để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi có vị trí phù hợp hơn với bạn.

(*) Thông tin bắt buộc
Hỗ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB