• Hội thảo giới thiệu thuốc nhỏ mắt trị khô mắt mới – V.Rohto DryEye

  • Các chuyên gia giới thiệu sản phẩm ScarZ Solution

  • Nhân viên nhãn hàng Acnes tư vấn da cho khách hàng