3 Bước để gia nhập
Gia đình Rohto

Nộp hồ sơ vào vị trí bạn mong muốn

01

Các vị trí chúng tôi đang tìm kiếm sẽ liên tục được cập nhật trên website tuyển dụng của Rohto và các kênh tuyển dụng khác. Hãy thường xuyên theo dõi và gửi hồ sơ ứng tuyển cho vị trí phù hợp mà bạn yêu thích.

02

Phòng Nhân sự sẽ tiến hành sàng lọc và liên lạc với các hồ sơ đạt yêu cầu để hẹn lịch phỏng vấn.

Ứng viên phù hợp sẽ được sắp xếp gặp gỡ và trao đổi với Trưởng bộ phận quản lý trực tiếp, Giám đốc Hành chính Nhân sự và Tổng Giám đốc qua từng vòng phỏng vấn.

03

Phòng Nhân sự tiến hành thông báo kết quả phỏng vấn đến ứng viên và gửi thư tuyển dụng cũng như thực hiện các thủ tục chuẩn bị onboard cần thiết khác cho ứng viên được chọn.