Tuần 1

 
Tuần 2

 
Tuần 3
 
Lê Thị Ngọc Giao
Địa chỉ: Q. Tân Bình
 
 
Nguyễn Thị Hằng Nga
Địa chỉ: Q. Tân Bình, HCM
 
 
Phạm Thị Tâm
Địa chỉ: Nguyễn Hiến Lê, P. 13, Q. Tân Bình, HCM