Hãy đến Trung tâm chăm sóc - tư vấn Rohto Mentholatum để tận hưởng những "Bất ngờ thú vị" :

Miễn phí kiểm tra da bằng Máy soi đa chức năng hiện đại.Xem chi tiết
Nhận những lời tư vấn từ các chuyên gia được đào tạo chuyên nghiệp.Xem chi tiết

 

 

 

Hoạt động showroom từ 01/08/2015 đến 31/08/2015Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/06/2015 đến 30/06/2015Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/05/2015 đến 31/05/2015Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/04/2015 đến 30/04/2015Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/03/2015 đến 31/03/2015Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/02/2015 đến 28/02/2015Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/01/2015 đến 31/01/2015Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/12/2014 đến 31/12/2014Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/11/2014 đến 30/11/2014Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/10/2014 đến 31/10/2014Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/09/2014 đến 30/09/2014Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/08/2014 đến 31/08/2014Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/07/2014 đến 31/07/2014Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/06/2014 đến 30/06/2014Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/05/2014 đến 31/05/2014Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/04/2014 đến 30/04/2014Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/03/2014 đến 31/03/2014Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/02/2014 đến 28/02/2014Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/01/2014 đến 15/02/2014Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/12/2013 đến 31/12/2013Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/11/2013 đến 31/11/2013Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/10/2013 đến 31/10/2013Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/09/2013 đến 30/09/2013Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/08/2013 đến 31/08/2013Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 07/06/2013 đến 04/07/2013Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 06/05/2013 đến 03/06/2013Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 01/03/2013 đến 30/03/2013Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 12/02/2013 đến 28/02/2013Xem chi tiết
Hoạt động showroom từ 03/1/2013 đến 08/02/2013Xem chi tiết
Khai trương Showroom Rohto Citi Plaza từ 20/7 đến 31/8 Xem chi tiết
Hoạt động từ 04/07/2012 đến 05/08/2012 Xem chi tiết
Hoạt động từ 30/04/2012 đến 03/06/2012 Xem chi tiết
Hoạt động từ 01/03/2012 đến 10/04/2012 Xem chi tiết
Hoạt động từ 01/02/2012 đến 29/02/2012 Xem chi tiết
Hoạt động từ 01/12/2011 đến 01/01/2012 Xem chi tiết
Hoạt động từ 03/10/2011 đến 06/11/2011 Xem chi tiết
Hoạt động từ 25/08/2011 đến 02/10/2011 Xem chi tiết
Hoạt động từ 01/07/2011 đến 31/07/2011 Xem chi tiết
Hoạt động từ 01/06/2011 đến 03/07/2011 Xem chi tiết
Hoạt động từ 02/05/2011 đến 05/06/2011 Xem chi tiết
Hoạt động từ 04/04/2011 đến 05/04/2011 Xem chi tiết
Hoạt động từ 01/03/2010 đến 15/03/2010 Xem chi tiết
Hoạt động từ 04/11/2010 đến 14/11/2010 Xem chi tiết
Hoạt động từ 01/09/2010 đến 03/10/2010 Xem chi tiết
Hoạt động từ 01/07/2010 đến 31/07/2010 Xem chi tiết
Hoạt động từ 01/07/2010 đến 31/07/2010 Xem chi tiết
Hoạt động từ 05/06/2010 đến 30/06/2010 Xem chi tiết
Hoạt động từ 04/04/2010 đến 30/05/2010Xem chi tiết
Hoạt động từ 04/04/2010 đến 30/05/2010Xem chi tiết
Hoạt động từ 27/10/2009 đến 24/01/2010Xem chi tiết
Hoạt động từ ngày 21/09/2009 đến 30/11/2009Xem chi tiết
Hoạt động từ ngày 15/07/2008 đến 05/09/2008Xem chi tiết
Hoạt động từ ngày 07/05/2008 đến 30/06/2008Xem chi tiết
Hoạt động từ ngày 18/04/2008 đến 04/05/2008Xem chi tiết

Hoạt động từ ngày 19/01/2008 đến 06/02/2008Xem chi tiết

Hoạt động từ ngày 18/12/2007 đến 06/01/2008Xem chi tiết

Hoạt động từ ngày 18/11/2007 đến 17/12/2007Xem chi tiết