Giới thiệu

Vị trí tuyển dụng

Ứng viên tiêu biểu

Liên lạc
 
 


Rohto-Mentholatum (Việt Nam) luôn quan tâm đến việc phát triển và đào tạo nguồn nhân lực bởi chính năng lực mỗi cá nhân đóng góp là yếu tố quyết định sự thành công của toàn thể Công Ty.

Đến với Rohto-Mentholatum (Việt Nam) bạn sẽ được làm việc trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp. Công Ty luôn tạo thử thách để bạn phát huy khả năng và tạo điều kiện để bạn phát triển nghề nghiệp. 


Vị trí tuyển dụng...